Potpore za samozapošljavanje

Otvarate tvrtku i trebate strojeve za građevinarstvo!?

Iskoristite poticaje za samozapošljavanje u iznosu do 100.000,00kn, preko nas možete nabaviti svu potrebnu mehanizaciju.

Rado ćemo Vam odgovoriti na upite i poslati ponudu za odobravanje sredstva.

 

Za više informacija provjerite na službenim stranicama:

https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-samozaposljavanje

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Zahtjevi za dodjelu potpore za samozapošljavanje zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

  • fiksnog iznosa
  • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta. Troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata , bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora