Loading...
Uvjeti Poslovanja2021-05-29T19:14:19+02:00

Ugovor o najmu može biti temeljen isključivo na uvjetima najma
i općim uvjetima poslovanja.

1. Najam počinje sa preuzimanjem predmeta u najmu, te završava nakon povrata istoga po dalje navedenim uvjetima najma.
2. Preuzimanje predmeta u najmu je u sjedištu ili poslovnici naše tvrtke. Preuzimanjem predmeta u najmu najmoprimac preuzima odgovornost po pitanju gubitka, krađe ili oštećenja istoga. U slučaju krađe, oštećenja ili ostalih kaznenih djela od strane treće osobe najmoprimac je dužan obavijestiti policiju, te osigurati dokaze o počinjenom djelu. U tim slučajevima, te u slučajevima pljenidbe predmeta u najmu, najmoprimac je dužan o tome trenutno obavijestiti
najmodavca.
3. Pri preuzimanju predmeta u najmu najmoprimac je dužan uvjeriti se u ispravnost predmeta u najmu, i isti održavati o vlastitom trošku, te ga vratiti najmodavcu u ispravnom stanju.
4. Najmoprimac se obvezuje:
a) koristiti predmet u najmu na unaprijed definiranom objektu i isključivo u svrhe za koje je predmet namijenjen. Davanje predmeta u podnajam trećoj osobi, te promjena definirane lokacije uporabe istog (naročito inozemstvo) može uslijediti tek nakon pismene
suglasnosti najmodavca.
b) predmet u najmu zaštititi od svih vremenskih nepogoda, oštećenja, te krađe tijekom cijelog najma
c) da će predmetom u najmu rukovati i održavati samo stručno osoblje
d) koristiti pogonsko gorivo i električnu energiju takvih karakteristika koje je propisao proizvođač predmeta u najmu.
5. Cjelokupni iznos najma treba biti podmiren po primitku računa. Zadržavamo pravo prije početka najma zatražiti jamčevinu.
6. Imamo pravo raskinuti ugovor o najmu, te povući predmet u najmu s gradilišta trenutno iz sljedećih navedenih razloga:
a) zbog nepodmirenih dospjelih obveza
b) kršenja ugovornih obveza
c) u slučaju stečaja tvrtke najmoprimca
d) ukoliko je račun najmoprimca u blokadi
e) zbog nastalog konflikta prema najmodavcu.
7. Najmoprimac se odriče svih prava na nadoknadu štete nastale nenamjerno od strane najmodavca.  Najmodavac nije odgovoran za nikakve poslovne gubitke.  Zadržavanje predmeta u najmu duže od dogovorenog vremena, a bez odobrenja najmodavca je zabranjeno, te će se naplatiti dodatni penali u visini +10% na najam zbog kršenja ugovora.
8. Posebno se naplaćuje:
a) isporuka, montaža i povrat stroja ukoliko to vrši naša tvrtka
b) rezervni dijelovi i popravci
c) čišćenje i stavljanje stroja u uporabno stanje ukoliko je vraćen neispravan
9. Ukoliko najmoprimac sklapa ugovor o najmu u korist treće osobe ili tvrtke potpisom potvrđuje da je opunomoćen upravo za sklapanje ugovora, a u slučaju da se to pokaže neistinitim, odgovara za svu nastalu štetu. Najmoprimac je dužan predočiti osobnu iskaznicu prilikom ugovaranja najma.
10. Prilikom unajmljivanja najmoprimac odgovara kao fizička i pravna osoba! Obavezuje se biti jamac ukoliko ugovorena tvrtka ne ispunjava sve troškove i obaveze prema najmodavcu pa čak i u slučaju stečaja tvrtke da će sve obaveze podmiriti kao fizičko lice svojom vlastitom imovinom.
11. Najmoprimac je dužan predmet u najmu vratiti u dogovorenom roku i prvobitnom stanju. Nakon povrata predmeta u najmu isti će biti pregledan od strane najmoprimca i najmodavca. Ukoliko se tom prilikom uoče bilo kakva oštećenja ili nedostaci, najmoprimac je dužan snositi sve nastale troškove vraćanja istog u prvobitno stanje.

Najčešća pitanja

MOGU POSLATI SUSJEDA ILI RADNIKA DA U MOJE IME PODIGNE STROJ?2020-12-31T07:26:16+01:00

Ne! Onaj tko preuzima i potpisuje ugovor o najmu je i odgovoran za taj stroj.

DA LI VRŠITE RADOVE SA STROJEVIMA?2020-12-31T07:25:44+01:00

Isključivo se bavimo najmom, prodajom i servisom opreme ali Vam možemo pomoći i savjetovati Vas tko bi kvalitetno mogao odraditi određeni posao za Vas.

KAKO JE ZA UTOVAR I PRIJEVOZ OPREME?2020-12-31T07:25:18+01:00

Prijevoz i utovar veće količine opreme nije uključen u uslugu najma, dužni ste samostalno organizirati iste i prekontrolirati u kakvom stanju uzimate opremu, ukoliko Vam je to problem uslugu prijevoza i utovar Vam možemo organizirati uz dodatnu naknadu.

NEMAM DOKUMENATA I JAMČEVINU, MOGU LI IZNAJMITI STROJ?2020-12-31T07:24:46+01:00

Bez dokumenata i jamčevine ne dajemo strojeve u najam osim ako ste ugovoreni partner uz obaveznu bjanko zadužnicu.

DA LI MI MOŽETE IZNAJMITI STROJ VAN RADNOG VREMENA DOŠAO BI RANO UJUTRO? ILI KASNO NAVEČER?2020-12-31T07:23:59+01:00

Iznajmiti je moguće isključivo tokom radnog vremena.

NISAM STIGAO VRATITI STROJ NA VRIJEME KAKO ĆETE MI TO RAČUNATI?2020-12-31T07:23:31+01:00

24h je jedan dan najma sve prekoračeno do 3h prekoračenja se tolerira i računa 10% najma x sati. Sve preko 3h kašnjenja je novi dan.

DA LI SE RAČUNAJU PRAZNICI I NEDJELJE?2020-12-31T07:23:06+01:00

Da, najam se računa od preuzimanja sve do povrata.

VRATIO/RADIO BI U NEDJELJU ILI ZA PRAZNIKE AKO MOŽE?2020-12-31T07:22:17+01:00

Nedjelju i praznike ne radimo i nije moguće uzeti/vratiti strojeve niti smo dostupni tokom neradnih dana. Molimo Vas da odgovorno planirate svoje radove i prilagodite se radnom vremenu za povrat/preuzimanje. Strojeve možete koristiti ali nismo dostupni izvan radnog vremena te Vam ne možemo pružiti nikakvu stručnu pomoć, informaciju ili popravak.

IMAM SAMO MALO ZA RADITI, MOŽE NA POLA DANA? VRATITI ĆU BRZO?2020-12-31T07:21:29+01:00

Na žalost nemamo manju obračunsku jedinicu od dana, ne računamo koliko ste radili nego vremenski period najma. Ukoliko stroj uredno vratite unutar 4h odobravamo Vam popust od 20%, također dajemo popuste na tjedni i mjesečni najam.

ŠTO AKO SE STROJ POKVARI?2021-02-07T16:59:06+01:00

Dužni ste nam odmah prijaviti kvar i vratiti stroj, ne smije se samostalno popravljati strojeve! Ako stroj zakaže ponudit ćemo zamjenski. Svi strojevi se testiraju pri uzimanju u najam uz detaljne upute i napomene na što treba paziti, te se podrazumijeva da ste sposobni i znate rukovati istima. Niste krivi za sve tvorničke greške i zastoj stroja pri normalnoj upotrebi, što će u slučaju kvara utvrditi ovlašteni servis. Za forsiranje ili lom, razne štete, nestručno korištenje, pogrešno gorivo i slično… snosite punu odgovornost! (Ukoliko stroj zadržavate i ne vratite odmah po prijavljenom kvaru neće biti priznata reklamacija već se smatra da je stroj i dalje u najmu!)

Go to Top