Iznajmiti je moguće isključivo tokom radnog vremena.